Prawo – czy warto studiować ten kierunek?

We współczesnym świecie Prawo przyjmuje formę interesującej i opłacalnej perspektywy zawodowej na przyszłość, ale także wiąże się z nieustanną ciężką pracą, nie tylko po ukończeniu studiów, ale także już w czasie nauki. Osoby, które planują kształcenie w tym kierunku powinny zapoznać się z niezbędnymi predyspozycjami do wykonywania tego zawodu. Czy warto studiować Prawo i jaki jest charakter zajęć prowadzonych na Wyższych Uczelniach?

Sprawdź czy posiadasz predyspozycje, aby zostać prawnikiem!

uniwersytet-wejsce

Osoba, która w przyszłości ma zamiar wykonywać zawód prawnika powinna posiadać konkretne umiejętności:

 • nieskazitelna pamięć (niezbędna do zapamiętania ważnych zagadnień i przepisów materii prawnej)
 • umiejętność racjonalnego myślenia (wyciąganie prawidłowych wniosków istotnych dla sprawy)
 • umiejętność koncentracji
 • upartość w dążeniu do celu (często rozwikłanie sprawy trwa wiele dni, a nawet miesięcy)
 • znajomość zasad poprawnej polszczyzny w piśmie i w mowie
 • umiejętność prowadzenia wygłoszeń publicznych

Studia prawnicze – charakter oferty Szkół Wyższych

Wyższe Uczelnie oferujące swym uczniom studiowanie na kierunku „Prawo”, dają możliwość wyboru studentom charakteru nauczania (mogą oni wybrać studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie). Ważny jest fakt, iż kierunek ten przystosowuje ucznia do wykonywania w przyszłości wszystkich form zawodu prawnika i nie wymaga określenia konkretnej specjalizacji. Ważne jest jednak dokonanie wyboru odpowiedniego seminarium magisterskiego oraz miejsca, w którym zostaną odbyte praktyki. Takie czynniki mają duży wpływ na późniejsze losy w karierze zawodowej studenta. Adwokatów przybywa ale jest też zapotrzebowanie na usługi – gdy wyszukamy adwokat + miasto np.

 • adwokat toruń
 • to pojawi się wiele kancelarii, zarówno małych jak i całkiem sporych. Choć wiadomo, aby przetrwać i wytrzymać walkę z konkurencją trzeba być dobrym adwokatem i specjalistą w swojej dziedzinie.

  Oferta na kierunku „Prawo”

  Zajęcia przyjmujące formę konwersacji – wykłady i ćwiczenia np. prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo administracyjne, logika prawnicza, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo unii europejskiej, prawo finansów publicznych, prawoznastwo, filozofia prawa, prawo międzynarodowe publiczne, historię prawa polskiego itp.

  Odbywanie praktyk – zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania zawodu, które odbywa się poza murami uczelni. Pozwala przystosować studenta do zasad panujących podczas czynnej pracy zawodowej prawnika.

  Jaką pracę można podjąć po ukończeniu studiów prawniczych?

  Absolwenci Uczelni Wyższych na kierunku „Prawo” posiadają umiejętności związane z podjęciem pracy na każdym stanowisku prawniczym. W przypadku niektórych specjalizacji konieczne jest ukończenie tzw. aplikacji (np. w zawodzie sędziego, prokuratora czy notariusza).

  Studenci przez wiele lat nauki i zdobywania praktyki nabywają umiejętność posługiwania się wiedzą ogólną dotyczącą bekrytycznych dyscyplin prawnych oraz teorii i filozofi związanej z tą dziedziną. Posiadają również szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, zasad porozumiewania się w procesie prawnym oraz logicznej interpretacji skomplikowanych tekstów i przepisów prawnych.

  Zawody, które można wykonywać po ukończeniu Prawa:

  • adwokat
  • radca prawny
  • notariusz
  • sędzia
  • prokurator
  • specjalista w urzędzie administracji rządowej lub samorządowej
  • pracownik instytucji europejskich
  • ekspert pracujący w dziale prawnym państwowej lub prywatnej firmy
  • pracownik na stanowisku związanym z prawem w banku, firmie ubezpieczeniowej, firmie brokerskiej, fundacji, innych stowarzyszeniach