czaszka_czlowieka

Otwarcie zwłok jako sposób dowodzenia w polskim prawie karnym

            Otwarcie zwłok, popularnie nazywane sekcją zwłok, jest próbą przeprowadzenia oględzin wewnętrznych ciała człowieka w celu zmysłowego poznania przyczyn śmierci. Ma ono pomóc w ustaleniu faktycznego przebiegu zdarzeń i bardzo często jest niezbędne, by cały proces mógł się odbyć. Czasami sekcji dokonuje się na wniosek rodziny, bez podejrzeń o udział w śmierci osób trzecich. Co wiemy o oględzinach zwłok?

Oględziny zwłok

            Oględziny zwłok to jedna z form oględzin, a więc czynności procesowo-kryminalistycznej, która w sposób szczególny odnosi się do poznawania szczegółów zdarzenia. Oględziny zwłok mogą jednak być albo zewnętrzne, dokonywane zwykle na miejscu przestępstwa przez technika kryminalistycznego, który protokołuje całe działania, albo wewnętrzne dokonywane przez biegłego lekarza, najlepiej lekarza medycyny sądowej.

Kiedy wykonuje się sekcję zwłok?

           Zwykle, gdy mamy do czynienia z zabójstwem dokonuje się sekcji zwłok, by ustalić nie tylko przyczynę zgonu, ale także przybliżony jego czas oraz sposób, w jaki rozegrały się ostatnie chwile życia denata, dodaje Adwokat Wrocław. Sekcję zwłok wykonuje się na wniosek prokuratury, która działa w porozumieniu z policją jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. Z kolei czasami, śmierć nie następuje w wyniku udziału osób trzecich. Wówczas rodzina może wystąpić z prośbą o sekcję, ale jest ona osobno płatna.

człowiek

Przebieg sekcji

            W klasycznej sekcji zwłok lekarz ma obowiązek zapoznać się z wynikami oględzin zewnętrznych oraz oględzin miejsca i dowiedzieć się o okolicznościach znalezienia zwłok. Następnie powinien rozpocząć od oględzin zewnętrznych, by później otworzyć zwłoki i zbadać przynajmniej główne jamy ciała, między innymi jamę brzuszną, czaszkę, klatkę piersiową oraz szyję.  Zbadanie to ma na celu odkrycie przebiegu zdarzeń, ale także określenie stanu wewnętrznego oraz ustalenie bezpośrednich przyczyn śmierci.

            Sekcja zwłok to podstawowe narzędzie procesowe, które wykonuje się niezbędnie w przypadku podejrzenia zabójstwa.