Jesteś członkiem Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiesz czym ona jest?

W tym roku przypada 15 rocznica naszego udziału w Unii Europejskiej. Wybory do Europarlamentu pokazują, że nasz kraj dzieli się na dwie frakcje – entuzjastów wspólnoty Starego Kontynentu oraz tak zwanych eurosceptyków podchodzących do owej organizacji z dużym dystansem. Bez względu na polityczne zamiłowania warto poznać UE od strony prawnej. Tego rodzaju wiedza może mieć duże znaczenie przy podejmowaniu kluczowych dla kolejnych wyborów decyzji.

Korzenie UE

            Zgodnie z definicją Unią Europejską nazywamy gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw, które łączy zajmowany obszar, czyli Europa. Historia wspólnoty sięga roku 1993. Wtedy – 1 listopada na mocy traktatu z Maastricht zapoczątkowano złożony proces integracji państw na trzech płaszczyznach – płaszczyźnie politycznej, gospodarczej oraz społecznej. Błędem jest jednak poszukiwanie korzeni UE na początku ostatniej dekady minionego wieku. Podwalin należy szukać w okresie powojennym. Wówczas powstała organizacja międzypaństwowa scalająca i integrująca 6 państw zachodnioeuropejskich. Początki współpracy pomiędzy tymi krajami stanowią punkt wyjścia dla roku 1993.

            Unia Europejska pod postacią właściwą, czyli międzynarodową funkcjonuje od 1 grudnia 2009 roku. Nazwa ta zastąpiła co najmniej kilka form współpracy – dość wymieniać Wspólnotę Europejską. Proces integracyjny w tymże roku rozpoczął ofensywne wkraczanie w ścisłe ramy międzynarodowej współpracy na wspomnianych wcześniej płaszczyznach. W określeniu UE nade istotną rolę pełni szereg czynników historyczno-kulturowych oraz wspólna tożsamość identyfikująca się z wartościami demokratycznymi.

Grunt prawny UE

            W tym ostatnim zdaniu można szukać demagogii występującej u współczesnych polityków. Ale to nie czas i miejsce by rozliczać wierchuszki. Nas interesuje wspomniany charakter prawny UE z którego wynika, że organizacja jest przypadkiem „sui generis” – innymi słowy przypadkiem szczególnym. O koncepcję gruntu prawnego UE postanowiliśmy zapytać eksperta – Jonasza Wolańskiego.

„Odwołując się do poszczególnych wątków historycznych z całą pewnością można zakładać, że UE jest organizacją bezprecedensową. Jest to twór, który nigdy wcześniej w historii nie istniał i nie było po nim śladu w tego typu stosunkach międzynarodowych na gruncie prawnym. Na podstawie mojej wiedzy oraz moich doświadczeń najbliżej mi do teorii, iż Unia Europejska łączy w sobie cechy organizacji międzynarodowej, konfederacji, a nawet państwa federalnego…”

Przy współpracy z https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/.