biel

Jak zostać adwokatem?

Wielu wydawać się może, że do wykonywania zawodu adwokata wystarczy ukończyć studia prawnicze. Jednak droga do tego zawodu jest o wiele dłuższa. Warto mieć tego świadomość, szczególnie gdy zamierza się podjąć wykonywania tego zawodu.

Aplikacja adwokacka

Studia prawnicze to dopiero początek drogi do podjęcia zawodu adwokata. Po ich ukończeniu należy odbyć aplikację adwokacką. Nabór na kandydatów na aplikantów odbywa się raz w roku i obejmuje on zdanie egzaminu konkursowego. W celu przystąpienia do niego należy dostarczyć swoje zgłoszenie do odpowiedniej siedziby komisji kwalifikacyjnej oraz uiścić opłatę egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu kandydaci mają dwa lata ma wpisanie się na listę aplikantów. W gestii aplikanta przystępującego do aplikacji leży również znalezienie patrona, który będzie odpowiadał za jego odpowiednią edukację i przebieg aplikacji. Aplikacja trwa trzy lata, obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Egzamin zawodowy

Aplikacja adwokacka kończy się egzaminem zawodowym. Składa się on z testu oraz czterech zadań z zakresu prawa administracyjnego, karnego, gospodarczego oraz cywilnego. Po zdaniu egzaminu państwowego można przystąpić do wykonywania zawodu adwokata.

Czy można przystąpić do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji?

Można. Bez konieczności odbywania aplikacji adwokackiej do egzaminu zawodowego mogą przystąpić:

  • doktorzy nauk prawnych,
  • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,
  • osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
  • osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
  • osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego, asystenta prokuratora, stanowisku referendarza sądowego bądź starszego referendarza sądowego,
  • osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów.

Współpraca: https://pbkb-adwokaci.pl/