Czym zajmują się specjaliści w zakresie prawa spadkowego?

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego, z którą styka się większość ludzi. Dotyczy ona przede wszystkim przejmowania mienia oraz zobowiązań po zmarłym krewnym. Czym dokładnie zajmują się prawnicy specjalizujący się w tym obszarze działalności prawnej i jakie zasady dziedziczenia warto znać?

Spadki i testamenty

Najczęściej spotykamy się z prawem spadkowym, gdy w wyniku zapisu w testamencie otrzymujemy spadek po śmierci bliskiej osoby. https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-spadkowe/ Wówczas poświadczamy otrzymanie majątku u notariusza lub w odpowiednim sądzie rejonowym. Akt otrzymania dziedziczenia odbywa się zazwyczaj w obecności wszystkich osób wymienionych w testamencie zmarłego. W takim wypadku często pojawiają się konflikty co do przejęcia danego mienia a spadkobiercy nie są zgodni co do podziału np. znacznej sumy pieniężnej. W takich sytuacjach możemy potrzebować pomocy prawnika specjalizującego się właśnie w prawie spadkowym. Możemy także zwrócić się do kancelarii notarialnej, która wyjaśni nam treść dokumentów prawnych związanych ze spadkiem oraz pomoże w realizacji treści testamentu.

Polecenie – czyli ostatnia wola sporządzającego akt notarialny

W skład prawa spadkowego wchodzą także akty zwane poleceniami. Są to dokumenty sporządzone przedśmiertnie i zobowiązujące daną osobę do określonego obowiązku. Zazwyczaj mają formę oficjalnej i istotnej prośby zmarłego skierowanej do bliskiej osoby. Jako adresat polecenia musi ona zrealizować daną wolę, która nie może być zarazem obciążona majątkowo – co oznacza, że nie może nakładać zobowiązań finansowych na spadkobiercę. Przykładowo treścią tego rodzaju aktu prawa spadkowego może być prośba o opiekę nad gospodarstwem, polecenie dbania o dane zwierzę czy o porzucenie nałogu, który nie był aprobowany przez spadkodawcę.

Dziedziczenie  – czyli komu przysługuje mienie po śmierci krewnego?

Ważną częścią prawa spadkowego jest także dziedziczenie czyli zasady przejmowania mienia po śmierci bliskiej osoby. Warto wiedzieć, że istnieją określone zasady związane z kolejnością dziedziczenia. W pierwszej kolejności przysługuje ono najbliższej rodzinie zmarłego – żonie/mężowi oraz dzieciom lub ich wnukom, jeśli ich rodzice nie dożyli momentu otwarcia testamentu. W dalszej kolejności są rodzice spadkodawcy oraz jego rodzeństwo. W trzecim kręgu dziedziczenia są dalsi krewni a jeśli zmarły nie posiadał bliskich z żadnej z powyższych kategorii, to wówczas jego majątek przechodzi do Skarbu Państwa bądź gminy, która stanowiła ostatnie miejsce zameldowania i zamieszkania spadkodawcy.

Adwokat Michał Kaliszewski