Nie tak łatwo się rozwieść

Czasem w naszym życiu dochodzi do wielu różnych mniej lub bardziej przykrych sytuacji, w których to zazwyczaj biorą górę nasze osobiste uczucia i emocje. Jedną z tego rodzaju sytuacji jest bez wątpienia rozejście się dwojga osób. Rozwód to tragedia zarówno dla jednej, jak i drugiej strony i tak naprawdę to nie ważne, która zawiniła, bo do rozpadu małżeństwa przyczyniają się zazwyczaj w pewnym stopniu obie jego strony.

Jest to przykre wydarzenie w życiu każdego małżeństwa, które nie potrafiło odnaleźć wspólnej drogi. Czasem lepiej zdecydować się na rozstanie, niż zadręczanie się wzajemnymi oskarżeniami i obwinianie za różne sytuacje, które w trakcie wspólnego życia przydarzyły się. Podjęcie tego rodzaju decyzji świadczy też o klasie i dojrzałości emocjonalnej obu stron.

rozwod-a-polskie-prawo

Kto może ubiegać się o rozwód

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, o rozwód mogą ubiegać się osoby, w których małżeństwie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeżeli ta przesłanka nie została w pełni spełniona, sąd nie musi orzekać rozwodu. Jest to obowiązujące nawet w przypadku, gdy oboje małżonkowie wyrażają obopólną zgodę. Nawet okoliczności takie jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków, czy też jakiekolwiek formy przypadków przemocy domowej mogą okazać się nie w pełni wystarczające do orzeczenia rozwodu.

O rozkładzie pożycia mówi się wtedy, gdy zupełnie doszło do zerwania wszelkich więzi fizycznych, duchowych i gospodarczych między małżonkami. Najlepsza sytuacja jest, gdy jeden z partnerów wyprowadził się z domu już dłuższy czas temu i nie zamierza wracać do małżonka. Jednak, jeżeli nadal małżonkowie ze sobą mieszkają, ale zostały spełnione dwie pozostałe przesłanki, wtedy sąd może orzec rozwód.

Kiedy sąd może odmówić rozwodu

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd może odmówić udzielenia rozwodu w następujących przypadkach:

  • Gdy rozwód mógłby spowodować pogorszenie sytuacji materialnej potrzebnej do wychowywania dzieci lub mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dziecka
  • Gdy rozwodu żąda jedynie osoba, z której winy doszło do rozkładu pożycia, a druga osoba nie wyraża zgody na rozwód
  • Gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. w sytuacji, gdy jedna ze stron jest chora.

Jak widać, nie tak łatwo złożyć pozew o rozwód i uzyskać satysfakcjonujący dla siebie rezultat. Sądy niechętnie udzielają rozwodów i próbują uchronić przed nimi współmałżonków dając różne alternatywy pozwalające na ratowanie małżeństwa. W niektórych przypadkach udaje się załatwić sprawy polubownie i scalić zwaśnionych małżonków.