Jak wziąć rozwód międzynarodowy?

Wraz ze wzrostem małżeństw międzynarodowych zwiększa się również liczba rozwodów. Najczęstszą przyczyną takich działań jest niezgodność kulturowa między małżonkami, jednak często mamy do czynienia też z powodami standardowymi, takimi jak zdrada czy przemoc w rodzinie. Jak postąpić, aby uzyskać rozwód międzynarodowy?

Artykuł powstał przy pomocy adwokata Andrzeja Pazdygi reprezentujący kancelarię adwokat Toruń znajdującą się w centrum Torunia.

Dla kogo rozwód międzynarodowy?

flagi-roznych-krajowRozwód międzynarodowy mogą wziąć osoby, które zawarły związek małżeństwa, a posiadają różne narodowości. W przypadku takiego rozstania często istnieje konieczność odbycia sprawy rozwodowej w innym kraju. Jednak w niektórych sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie działań sądowych w obliczu polskiego prawa. Warto wspomnieć, iż nie wszystkie kraje dają pozwolenie na wzięcie rozwodu, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zorientować się jak wyglądają przepisy prawne w danym kraju i jak przebiegają sprawy rozwodowe.

W jakim kraju wziąć rozwód międzynarodowy?

Aby określić kraj, w którym odbędzie się sprawa rozwodowa wystarczy wziąć pod uwagę państwo, w którym oboje małżonków zamieszkują w chwili podjęcia decyzji o wzięciu rozwodu. W przypadku, gdy małżeństwo mieszka oddzielnie i nie posiada wspólnego miejsca zamieszkania, odpowiednim krajem jest ten, w którym para mieszkała w formie pobytu zwykłego, ale tylko i wyłącznie jeśli jeden z małżonków wciąż legalnie przebywa w tym miejscu. Jeśli niemożliwe jest określenie takiego państwa, istnieje możliwość odbycia sprawy rozwodowej w Polsce na zasadach obowiązującego prawa.

Prawo wyboru miejsca sprawy rozwodowej

W przypadku odbycia rozwodu międzynarodowego ważnym aspektem jest fakt, iż rozwód z obcokrajowcem nie zawsze musi zostać przeprowadzony w kraju, na który wskazuje obowiązujące prawo. W niektórych sytuacjach małżeństwo posiada prawo wyboru, w którym państwie i w jakim systemie sądowym odbędzie się sprawa o rozwód. W tym przypadku wybór nie posiada jednak szerokiego pola działania i dotyczy zazwyczaj dwóch form: kraj, w którym oboje z małżonków mieszkają w ramach pobytu zwykłego oraz kraj, w którym oboje wcześniej mieszkali w ramach pobytu zwykłego (jednak tylko wtedy, gdy jeden z małżonków nadal zamieszkuje to miejsce legalnie).

Rozwód w krajach Unii Europejskiej

Jeśli rozwód dotyczy osób, które zamieszkują kraje Uni Europejskiej, sprawa wygląda nieco inaczej niż w poprzednich przypadkach. Musi więc zostać on odbyty w państwie, w którym małżeństwo mieszkało legalnie przez co najmniej okres jednego roku do momentu, gdy podjęli decyzje o złożeniu pozwu o rozwód. W sytuacji, gdy jeden z małżonków posiada obywatelstwo danego kraju Uni Europejskiej, czas może skrócić się do sześciu miesięcy.