Prawo podatkowe

Każda osoba jako podatnik rozliczający się z fikusem na zasadach ogólnych w skali podatkowej powinna posiadać niezbędne informacje na temat obowiązujących progów podatkowych. To właśnie one odpowiadają za wysokość odprowadzonego podatku do Urzędu Skarbowego.

W Polsce obecnie obowiązują dwa progi podatkowe:

  • Pierwszy próg: 18% (do 85 528 zł)
  • Drugi próg: 32% (powyżej 85 528 zł)

Skala ta została wprowadzona prawnie w 2009 roku i powszechnie jest uważana za korzystniejszą niż ta, która obowiązywała w poprzednich latach. Przed 2009 podatnicy, których dochody przekroczyły 85 528 złotych byli zmuszeni płacić aż 40% podatku od kwoty dochodu.

Progi te związane są z usykanym dochodem, a nie przychodem (oznacza to, iż od przychodu należy odjąć koszty jego uzyskania. Otrzymana kwota jest tą jaką osoba rozliczająca się otrzymała w danym roku jako tak zwany „dochód do ręki”).

podatki-przyklad

Próg podatkowy: 18%

Osoby, których dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 85 528 złotych są zobowiązowane opodatkować go stawką 18%. Warto wspomnieć, iż w przypadku wyliczania podatku w pierwszym progu podatkowym, dodatkowo zostaje on pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek (tj. miesięczna- 46, 33 zł, roczna- 556, 02 zł).

Próg podatkowy- 32%

W sytuacji przekroczenia pierwszego progu podatkowego, 32% podatek nie jest obliczany od całości uzyskanego dochodu, a jedynie od części dochodów, która przekroczyła kwotę 85 528 zł.

Przykład: Jeśli podatnik otrzymał dochód wynoszący 100 tys zł. 32% podatku należy odliczyć od sumy wynoszącej 14,427 zł. (część przekraczająca 85 528 zł).

W jakich sytuacjach nie trzeba odprowadzać podatku?

Osoby, których dochód z ubiegłego roku wynosił mniej niż 3091 zł, posiadają możliwość nieopłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji podatnicy muszą jednak dopełnić obowiązków względem fiusa (tzn. niezbędne jest złożenie zeznania podatkowego).

Warto wspomnieć, iż kwota zwalniająca podatnika z odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego w kolejnych latach ma ulec zmianie, a mianowicie ma się powiększyć.

Skala podatkowa w 2016 roku:

 

Podstawa obliczenia

Podatek

ponad

do

———

85 528,00 zł

85 528,00 zł

———-

18% – 556, 02 zł.

14 839 zł + 32% kwoty powyżej 85 528 zł

 

Podatek liniowy dla działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i uzyskują roczne przychody większe niż kwota w pierwszym progu podatkowym (wyższe niż 85 528 zł.), powinny wziąć po uwagę odprowadzanie podatku liniowego. W procesie rozliczeniowym firmy w formie podatku liniowego podatek zawsze będzie wynosił 19%.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego i rozliczanie się z małżonkiem

W momencie, gdy dochód podatnika przekroczy kwotę progu podatkowego (tj. 85 528 zł), a osoba ta złoży konkretne oświadczenie o wspólnych rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody nie są wyższe niż kwota w pierwszym progu podatkowym, jego dochód będzie nadal podlegał opodatkowaniu 18%.

Wspólne rozliczanie małżonków: Należy dodać do siebie dochody dwóch osób, podzielić uzyskaną kwotę na dwa i zastosować skalę podatkową. Wynik należy pomnożyć przez dwa, co daje właściwą kwotę podatku, który należy odprowadzić (można odjąć od niej również ulgi podatkowe).