Prawo podatkowe

Każda osoba jako podatnik rozliczający się z fikusem na zasadach ogólnych w skali podatkowej powinna posiadać niezbędne informacje na temat obowiązujących progów podatkowych. To właśnie one odpowiadają za wysokość odprowadzonego podatku do Urzędu Skarbowego.

W Polsce obecnie obowiązują dwa progi podatkowe:

  • Pierwszy próg: 18% (do 85 528 zł)
  • Drugi próg: 32% (powyżej 85 528 zł)

Skala ta została wprowadzona prawnie w 2009 roku i powszechnie jest uważana za korzystniejszą niż ta, która obowiązywała w poprzednich latach. Przed 2009 podatnicy, których dochody przekroczyły 85 528 złotych byli zmuszeni płacić aż 40% podatku od kwoty dochodu.

Progi te związane są z usykanym dochodem, a nie przychodem (oznacza to, iż od przychodu należy odjąć koszty jego uzyskania. Otrzymana kwota jest tą jaką osoba rozliczająca się otrzymała w danym roku jako tak zwany „dochód do ręki”).

podatki-przyklad

Próg podatkowy: 18%

Osoby, których dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 85 528 złotych są zobowiązowane opodatkować go stawką 18%. Warto wspomnieć, iż w przypadku wyliczania podatku w pierwszym progu podatkowym, dodatkowo zostaje on pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek (tj. miesięczna- 46, 33 zł, roczna- 556, 02 zł).

Próg podatkowy- 32%

W sytuacji przekroczenia pierwszego progu podatkowego, 32% podatek nie jest obliczany od całości uzyskanego dochodu, a jedynie od części dochodów, która przekroczyła kwotę 85 528 zł.

Przykład: Jeśli podatnik otrzymał dochód wynoszący 100 tys zł. 32% podatku należy odliczyć od sumy wynoszącej 14,427 zł. (część przekraczająca 85 528 zł).

W jakich sytuacjach nie trzeba odprowadzać podatku?

Osoby, których dochód z ubiegłego roku wynosił mniej niż 3091 zł, posiadają możliwość nieopłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji podatnicy muszą jednak dopełnić obowiązków względem fiusa (tzn. niezbędne jest złożenie zeznania podatkowego).

Warto wspomnieć, iż kwota zwalniająca podatnika z odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego w kolejnych latach ma ulec zmianie, a mianowicie ma się powiększyć.

Skala podatkowa w 2016 roku:

 

Podstawa obliczenia

Podatek

ponad

do

———

85 528,00 zł

85 528,00 zł

———-

18% – 556, 02 zł.

14 839 zł + 32% kwoty powyżej 85 528 zł

 

Podatek liniowy dla działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i uzyskują roczne przychody większe niż kwota w pierwszym progu podatkowym (wyższe niż 85 528 zł.), powinny wziąć po uwagę odprowadzanie podatku liniowego. W procesie rozliczeniowym firmy w formie podatku liniowego podatek zawsze będzie wynosił 19%.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego i rozliczanie się z małżonkiem

W momencie, gdy dochód podatnika przekroczy kwotę progu podatkowego (tj. 85 528 zł), a osoba ta złoży konkretne oświadczenie o wspólnych rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody nie są wyższe niż kwota w pierwszym progu podatkowym, jego dochód będzie nadal podlegał opodatkowaniu 18%.

Wspólne rozliczanie małżonków: Należy dodać do siebie dochody dwóch osób, podzielić uzyskaną kwotę na dwa i zastosować skalę podatkową. Wynik należy pomnożyć przez dwa, co daje właściwą kwotę podatku, który należy odprowadzić (można odjąć od niej również ulgi podatkowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *