kartka

Podatki

Prawo podatkowe w Polsce to wszystkie przepisy regulujące i ustalające zasady powstawania, regulacji i unieważniania obowiązków podatkowych. Stanowi ono odrębną część prawa finansowego, mocno powiązaną z prawem administracyjnym, które zmienia się w zastraszającym tempie. Przeplatanie prawa podatkowego prawem administracyjnym służy do wyrównania hierarchii pomiędzy państwem, a obywatelem. Nie jest to rozwiązanie idealne, jednak dające poczucie wyrównanych sił. Ponadto jest jednym z najmniej lubianych praw w Polsce, chociaż każdy człowiek płaci podatki podczas zakupów czy płacenia za usługi. Od osób trudniących się tą profesją wymaga skrupulatności, szczegółowości oraz cierpliwości. To prawo bardzo zawiłe, które czasami sprawia zainteresowanym wiele trudności. 

Podział prawa podatkowego

Prawo to dzieli się na prawo materialne oraz to regulujące postępowanie podatkowe. To drugie odgrywa kluczową kwestię dla obywateli. O ile, prawo materialne zajmuje się określaniem wysokości podatków, sposób ich wyliczania oraz jest wytyczną do nakładania wysokości podatków na płatników, tak drugie określa sposób prowadzenia spraw dotyczących wysokości podatków dla obywatela. W ustawie przewidziano pewne fory dla obywateli i spór o wysokość podatków mogą oni założyć zawczasu, przed nałożeniem podatków. Wówczas zainteresowany nie jest skazany na niekorzystne konsekwencje finansowe i pozwala mu to na uzyskanie pewności i zebranie dodatkowej wiedzy z zakresu prawa. 

paragon

Zasady stosowania prawa podatkowego

Przede wszystkim prawo powinno budzić zaufanie obywateli, a nie wręcz przeciwnie. Sposób ustalania podatków powinien być łatwy i przejrzysty, całkowicie zgodny z obowiązującym prawem. Dodatkowo podstawą narzucania podatków powinno być dobro obywateli, niepozbawiające ich godnej egzystencji oraz środków do życia. Podczas sporów podatkowych organ powinien tak działać i wyjaśniać wszelakie aspekty swojego postępowania, aby dla płatnika było to jasne i przejrzyste, tym samym przekonujące o słuszności wysokości podatków, jakie zostały na niego nałożone.